Referat fra medlemsmøte på Hamar Frivilligsentral 14. nov. 2019

Referat fra medlemsmøte på  Hamar Frivilligsentral 14. nov. 2019

Tilstede: Magnhild Solfrid Kalset, Anne Marie Brattrud Andersen, Anne Lise Sæther, Lisa Rustadbakken, Jon Kroken, Kåre Garmager, Rita Thove Jenssen, Ruth Kvarstad, Inger Emilsen, Aud og Anders Bekkevold.

11 telepensjonister var denne kvelden samlet til et hyggelig kaffemøte.
Anne M. og Anne L. hadde smurt rundstykker og bakt verdens beste kake og beregnet at det ville komme ca 20 personer. Litt skuffende er det dermed at vi ikke var flere enn 11, men vi koste oss vi som var der og takker for god servering.
Tema denne kvelden var  å få fram ideer fra medlemmene på hva som ønskes av aktiviteter både på medlemsmøter og turer.  Det kom opp mange forslag og Magnhild noterte ned alle forslagene.
Er det noen som har ideer om trivelige aktiviteter så meld dem inn til styret.

Det var også info og påmelding til julearrangement på Hamarstua den 5. desember.

Loddsalg og trekning var det selvfølgelig også og det er alltid spennende. De fleste dro hjem med en gevinst eller flere og både den fine kaka og rundstykkene som var igjen gikk også inn under loddsalget som innbrakte kr. 800- til kassa som  bl.a. brukes til å sponse medlemmene på julearrangementet.

Vi hadde et hyggelig møte der vi fikk god anledning til å slå av en prat med tidligere Telenor-kolleger.