Referat fra medlemsmøtet 20. november

Tema var Arverett /testamente. Ny arvelov

Det er dine penger, hvordan legger du en god plan ?

Advokat Audun Lillestølen informerte.
Noen av temaene han tok opp var
Arv
Gave/forskudd på arv
Fordeler og ulemper ved å sitte i uskiftet bo
Dokumentavgift
Samboer ifht ekteskap.
Det var et interessant emne, og det ble stilt mange spørsmål rundt temaet som Lillestølen besvarte på beste måe.