Referat fra medlemsmøtet 21. november

Velferdsteknologi Hva kan det tilby oss pensjonister ?

Per Anthonsen (Medlem hos oss.) innledet med å vise en film hvor vi fikk et gjensyn med vaktmester Narvestad og flere andre personer fra Tertitten Borettslag. Der fikk vi se hvordan de etter hvert fikk hjelp til å ta i bruk ny teknologi som gjorde hverdagen enklere for dem.

Velferdsteknologi gir oss bedre muligheter til å mestre eget liv i alderdommen

Med velferdsteknologi menes først og fremst teknologisk assistanse som bidrar til økt trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet.

Vi skal mestre egen livssituasjon og klare oss selv i størst mulig grad. Velferdsteknologi styrker den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne.

Velferdsteknologi handler ikke om teknologi – men om mennesker

Brukerne må involveres i kommunenes satsing og innføring av teknologi. Brukermedvirkning er helt sentralt for å lykkes med å implementere velferdsteknologisom en del av tjenestetilbudet.

Bruk av velferdsteknologi skal skape trygghet og føre til at du kan bo lenger hjemme og gi deg mulighet for økt sosial deltakelse. Eksempler på teknologi som kan avhjelpe dette er tradisjonelle trygghetsalarmer, dørsensorer og andre bevegelsessensorer, lokaliseringsteknologi (GPS), fallsensorer, komfyrvakt, varsling for tyveri og brann, dørkamera, elektroniske dørlåser, videokommunikasjon.