Referat fra medlemsmøtet i Molde telepensjonistforening mandag 25. september 2023

Referat fra medlemsmøtet i Molde telepensjonistforening mandag 25. september 2023

Møtested: Sanitetshuset, Bj. Bjørnsons veg 12 i Molde, fra kl. 13.00 til 15.30. Frammøtte: 17 stk.

I nye lyse lokaler for oss, ble alle ønsket velkommen av Knut. Siden dette er midt på dagen, og lunch-tid for de fleste, startet vi med en allsang, og gikk direkte på kaffe og kaker.

Vårt «nye» møtested ligger like ved «Carolus sykehus». Det var i mange år også sykehus for Molde, med bla. fødeavdeling, øye/nese/ hals mm. Vårt medlem Åse Gjerstad, hadde i oppveksten nær tilknytting til de katolske nonnene, som den gang drev sykehuset. Hun bodde like ved sykehuset og hadde mange gode minner å fortelle om.

Alf ba oss gi en applaus til vår nestleder, Liv Karin, som i år har mottatt Molde kommunes kulturpris, sammen med sin mann. De har i flere 10-år bidratt med sang og musikk-glede. De har fått flott omtale i siste utgave av «Telepensjonisten.»

Alf holdt ei fin orientering, om dagens TT-ordning. Det er ei tilskuddsordning for de som har funksjonshemming, i forhold til egen transport. Det er fylkeskommunen som administrerer ordninga, men det er heimkommunen som står for godkjenninga. En finn mer under linken:

https://mrfylke.no/veg-og-kollektiv/tt-ordninga

Ny allsang, med «Basarvisa», før vi gikk over til dagens trekning.

Loddsalget innbrakte kr 1650,-

Knut foretok en evaluering, om hva de frammøtte syns om nytt møtested og tidspunkt. Vi fikk bare positive tilbakemeldinger.

Neste medlemsmøte blir mandag 30. oktober kl. 13 -15.30 på samme sted.

Referent: Magnhild Grydeland

PS: Da Alf hadde orienteringa om dagens TT-ordning, delte han ut litt info. Se nedenfor under bildene, eller klikk på Info fra Alf 25 09 2023

Her er noen bilder.
Fotograf: Liv Karin Lange

Info om TT-ordninga utdelt av Alf på dette medlemsmøtet: