Referat fra medlemsmøtet i Molde telepensjonistforening mandag 30. oktober 2023

Referat fra medlemsmøtet i Molde telepensjonistforening mandag 30. oktober 2023

Møtested: Sanitetshuset, Bj. Bjørnsons veg 12 i Molde, fra kl. 13.00 til 15.30 Frammøtte: 21 stk

Møtet startet med allsang, og Edna spilte piano, og vi sang «Tio tusen røda rosor».

Dagens gjest og foredragsholder var Svein Olav Mjelve. Han jobber fortsatt i Telenor, og kom til «sine egne», her var mange tidligere kollegaer. Han var innom Telenors politikk i dag, blant annet:

Klima, fjerning av utgått, unødvendig utstyr, hvor det kan spares energi
Sikkerhet, i telenett og IT
5G – nettet, om utbygging og hvordan det kan benyttes
Dagens kobbernett, og hvordan det brukes

Så ble det servert kaffe, eplekaker og sitronkake.

Inger Opstad hadde vært på et møte med Frivillighets-sentralen, og de hadde personer som hadde behov for å få litt opplæring i DATA. Hun etterlyste, om det var noen i salen, som kunne være behjelpelig med litt opplæring, en dag i uka.

Magnhild leste referat fra forrige møte.
Liv Karin orienterte litt om årets julebord, og bidro med eget dikt.
Eva, som har en god husk, deklamerte med et «Gravferdsdikt» av Hyldbakk.

Vi avsluttet med allsang: «La oss leve for hverandre».

Loddsalget innbrakte kr. 2000,-

Neste medlemsmøte blir julemøtet mandag 27. november på Scandic Alexandra Molde.

Referent: Magnhild Grydeland