Referat fra medlemsmøtet i Molde Telepensjonistforening tirsdag 1. mars 2022

Referat fra medlemsmøtet i Molde Telepensjonistforening tirsdag 1. mars 2022

Møtested: Malis Kafé fra kl. 17 -19,  Krona – Romsdalsmuséet. Det var 17 stykker som møtte opp i ruskeværet. Knut ønsket alle velkomne, og spesielt kveldens foredragsholdere, som var vår egen Håkon Leikarnes og Bodil Jakobsen fra LHF.

Knut leste opp takkekort fra Judith Kleppens etterlatte, som takket for blomster og deltakelse i begravelsen.
Magnhild leste opp referat fra forrige møte.

Så ble ordet gitt til Håkon og Bodil som fortalte om arbeidet til LFT (Hørselhemmedes Landsforbund). Det er ei lokalforening i Molde, med omliggende kommuner, som har ca. 500 medlemmer.  Det er bare å ta kontakt med dem, for de som begynner å slite med hørsel. De har litt opplæring, og kan hjelpe med gode råd. HLF har også egne møter, som blir annonsert i Budstikka, og som er åpen for alle.
LHF har også en egen campingbuss, som de kjører rundt om i fylket med om sommeren. Der treffer du opplærte personer, og du kan også få en enkel hørseltest.
LHF får også bevilget fra staten 850 mill., som brukes til å dekke kjøp av høreapparat. Et høreapparat koster i dag kr. 13 000,- som dekkes av disse bevilgningene.

Så var det tid for kaffe og svele.

Denne gangen var det også utlodding, som innbrakte kr. 1 480,90

Referent : Magnhild Grydeland