Referat fra medlemsmøtet mandag 25. mars 2019 kl. 1700 på Eldres Kultursenter

Referat fra medlemsmøtet mandag 25. mars 2019 kl. 1700 på Eldres Kultursenter

I dag er det Edna’s tur til å lede møtet, og vi blir alle 22 ønsket hjertelig velkommen. Hun nevner helga’s spenning og frykt med hensyn til ulykken med turistbåten, som heldigvis fikk en lykkelig utgang.

Sekretær leste referat fra februarmøtet, deretter sang vi ”Blåveispiken” fra det nye sangheftet, satt sammen av Gerd og Edna og laget av Liv Karin; et hefte fullt av gode, livlige sanger/melodier.

Ola Gjendem har jo underholdt oss flere ganger, i dag vil han ta for seg de populære nissene som dukket opp i juleutstillingene for mange år siden. Skaperen var Jørgen Moen, dekoratør i firma S. Pettersson. Han var født og vokste opp i Måndalen, hadde kunstneriske evner, og ønsket å bli maler, men laget mest materialbilder.

Pettersson var et stor magasin, og hadde bruk for en dekoratør til mange store vinduer. Moen hadde studert i utlandet, og de første nissene kom i 1952. De var faktisk bevegelige, ved hjelp av diverse motorer, bl.a. symaskinmotorer og vindusviskere. Til sammen var det 80 nisser, og Moen var eieren. Nissene ble også leid ut, i egne kasser, og så ble de sjekket i løpet av sommeren. De kunne bevege forskjellige kroppsdeler, og var veldig solid laget. I 1957 koblet Moen opp fotoapparat inne i butikkvinduene, og disse foreviget både nissene og små og store barn som trykket på fra utsiden for å se! Fotograferte barn kunne få bildene som de selv var med på. Noralf Berg, ansatt i firmaet, fremkalte bildene i begynnelsen, senere overtok en fotograf. Dette var mektig populært; mandag 2. desember i 1957 var presset på vindusruten så kraftig at det var risikabelt!

Moen var også musiker, spilte fiolin, og var ellers veldig kreativ. Eilif Birkeland, som i sin tid var fylkeskultursjef, skrev om Jørgen Moen i Sunnmørsposten. Nissene ble etter hvert solgt, men vi kan enda, forhåpentligvis, se dem i aksjon i vinduene hos Røsok!

Ola ønsker å gi ut bok med disse bildene av alle skuelystne, og han ”leter” fremdeles etter navn på flere, noen er kanskje lett gjenkjennelige, men alle disse årene som har gått gjør det noe vanskelig.

Ola fikk selvfølgelig kraftig applaus, og vi tilhørerne fikk svar på diverse spørsmål ang. tilskuerne til nissene.

Kakene i dag var fra ”Kneippen”, og de smakte godt til kaffen.

Lodd ble solgt for kr. 2 300,-. Edna takket alle loddkjøperne, og Gerd, Edna og Liv Karin fikk takk for arbeidet med det nye sangheftet.

Knut måtte dessverre opplyse om at den flott planlagte sommerturen måtte avlyses p.g.a. for få påmeldinger. Ser kanskje på andre muligheter.

Neste møte blir mandag 29. april, og Oscar Dag Sylte vil underholde oss.

Vi sang til slutt ”La oss leve for hverandre”, og møtet var slutt litt over kl. 1900.

Referent: Ildri Huseby

Ola Gjendem forteller om nissene og om han som laget dem, Jørgen Moe.
Knut orienterer om turen til Lillehammer, Skibladner og Prøysenstua, som har påmeldingsfrist 10. april 2019.
Ildri er fast referatskriver. Her leser hun opp referat fra forrige møte.
To av nissene som Jørgen Moe i sin tid laget. Totalt laget han ca. 80 nisser. De er spredd over en stor del av Norge.
En av Jørgen Moe sine utrolige nisser.