Referat fra medlemsmøtet mandag 30. september 2019

Referat fra medlemsmøtet mandag 30. september 2019

Audbjørg ønsket velkommen til 22 medlemmer i dag. Bra oppmøte tross et realt styggevær.

Sekretær leste referat fra siste møte før sommeren, og fra sommerturen til Nesset.

Siden forrige møte har vi mistet 4 av medlemmene våre; Per Inge Nerlandsrem, Bjørg Gulliksen, Audhild Tangen, og nå sist Marit Sandøy. Vi mintes dem alle med 1 minutts stillhet. Vi sang så den nydelige “Där bjørkarna susa” akkompagnert av Edna.

Audbjørg fortalte fra Landsmøtet i mai. Der var 58 deltakere, derav 55 stemmeberettigede. Foreningen hadde fått 1,5 mill. fra Telenor i fjor, så hva med i år? Det utbetales kr. 125,- pr. medlem til lokalforeningene + kr. 50,-??

Angående datasystemet “Styreweb”: Audbjørg bruker ikke dette foreløpig til regnskapet. Det viser seg at vi (foreningene) er tilsluttet SAKO, ikke Pensjonistorbundet.

Foreninga vår har fått en del utmeldinger, så pr. i dag (september 2019), har vi 57 medlemmer. Det var kommet takkebrev fra Audi Irene Sønslien, Edna takket på vegne av vennen Einar, og Hans Kristian takket selv for hilsenen til sin dag. Alle har fylt 80 år.

Underholder i dag var Ivar Hol, overingeniør i Statens Vegvesen, men han er kanskje like godt kjent p.g.a. sin interesse for månen, gamle værtegn og sin spesielle og fengende måte å opptre og bruke dialekten sin på. “Kjøp almanakk” oppfordret han oss til, det har vært aktuelt helt siden 1600-tallet. Nord-sør styrer temperaturen, øst-vest styrer været og nedbøren. Står fullmånen opp i nordvest, blir det orkan! Han viste oss også en primstav, laget av en lokal dame, Kjellaug Sandvik. Den viser bl.a.: 14. april er flyttedag og første sommerdag. 23. april langfredag og dommedag i 2038!! 24. juni skal buskapen til fjells, og 23. juli setter hundedagene inn. Kunne tatt med resten av året også, men det som var greitt å høre var at klimaendringene påvirker ikke gamle værtegn! Og det kanne han stå inne for. Gjennom sitt arbeid i Vegvesenet har disse gamle værtegn vist at varsel om flom, ras og andre naturulykker stemmer med hvor månen befinner seg. Han fikk kraftig applaus, og takket ja til kaffe sammen med oss.

Loddsalget innbrakte kr. 2160,-.

Vi sang til slutt “Lys og varme”. Møtet var slutt kl. 1900.

Referent: Ildri Huseby

Her er noen bilder fra mandagens møte.
Fotograf: Liv Karin

Aud Irene og Malene.
Edna spiller piano og vi synger. Vi er heldige som har en pianist. I forgrunnen kveldens gevinster.
Ildri leser opp referat fra et tidligere møte og referat fra sommerturen 2019. Hun er fast flink referent.
Og så er Ivar Hol kommet «i siget». For en som ikke hadde tenkt så mye og hørt så mye om værtegn, så var det utrolig artig å høre. Almanakken er viktig.
Ivar Hol, vår gjest denne kvelden.
Ivar Hol.
Her er det primstaven som studeres.
Primstavbilde nr. 2.
Lyttende og interessert publikum.
Audbjørg stiller spørsmål til «værmannen».
Audbjørg intervjuer.
Edna er vår flinke pianist.
Sigrid og Gerd. Det er blitt kaffetid.
Helga kom sammen med dattera si. Trenger nå hennes støtte for å kunne ta turen på medlemsmøtene. Så flott at de kommer.
Ildri diskuterer med «værmann» Ivar. Han drakk kaffe sammen med oss etter foredraget.
Oddvar, Edna og Trygve ved «kakebordet». Erling i bakgrunnen forsyner seg med kaffe.
Audbjørg ledet møtet denne kvelden. Vi har jo ingen leder, så vi lar det gå på omgang blant oss i styret. Fungerer fin, fint.