Referat fra medlemsmøtet på kafé Mali på Krona på Romsdalsmuséet mandag 31. oktober 2022

Referat fra medlemsmøtet på kafé Mali på Krona på Romsdalsmuséet mandag 31. oktober 2022

Det var 21 medlemmer som møtte opp. Alle ble ønsket hjertelig velkommen av Liv Karin, som hadde tatt på seg lederjobben i dag.

Hun leste et veldig flott dikt, som hun hadde skrevet selv. Videre orienterte hun om at i dag var «dagens tema» Romsdalsmuséet, og Elisabeth Tangen, ansatt ved muséet, skulle foredra for oss.

Magnhild leste opp referat fra forrige møte.

Så ble vi vist inn i auditoriet, og vi fikk en flott orientering om muséet og arbeidet der. Krona, muséet sitt hovedbygg, er de veldig stolt av.  I tillegg til administrasjonen, inneholder bygget utstilling, bibliotek, bunad-verksted, butikk og Malis kafé m.m.

Romsdalsmuséet ble grunnlagt i 1912 og området vest for Krona ble åpnet for publikum i 1928. Her er det omvisning om sommeren, og muséet er også kjent for Leikarringen, som ble ledet av Mali Furunes i mange år.

Muséet er i dag eiere av bl.a. Chateauet, Fiskerimuséet på Hjertøya, Nesset Prestegard, Veøy Kirke og Prestegard m.m.

Etter foredraget i auditoriet, fikk vi vandre rundt i den flotte utstillinga. Her er det en fin samling av verktøy, diverse bygningsdeler fra bygg på land, og båt/fiskeredskaper. Mange historiske funn med beskrivelser var det også.  Og Kurt Schwitters gjenoppbygde hytte fra Hjertøya.

Det ble også kaffe og svele og hyggelig prat med tidligere kollegaer.

Utlodning, med mange gevinster, som innbrakte kr 1819,16.

Møtet ble avsluttet med et nytt flott dikt av vår husdikter Liv Karin, som også minnet om julemøtet på Aleksandra Hotell mandag 28. november.

Referent: Magnhild Grydeland

 

Denne gangen tok jeg en del bilder. Mange av dem finner du nedenfor. Hilsen fotograf Liv Karin