Referat fra medlemsmøtet på Krona tirsdag 1. februar 2022

Referat fra medlemsmøtet på Krona tirsdag 1. februar 2022

Da anså vi årsmøtet som over og tok  til  med medlemsmøte.

Vi startet med å synge: Lille måltrost.

Knut leste opp takkekort fra Ildri Huseby i anledning hennes 90-års dag.

Liv Karin hadde hilsen til medlemmene fra Gunlaug Vikhagen, som takket for tiden i foreninga, men som nå ikke kom til å møte opp mere pga. dårlig helse.

Liv Karin hadde også fått hilsen fra Kåre Robert og fruen, som hilste til alle, men som også av helsemessige årsaker nå melder seg ut av foreninga.

Edna Øverland fikk blomsterhilsen fra styret, som takk for mangeårig styremedlem.

Erling Sporsheim fikk også takk for lang og tro innsats, men han var ikke til stede så bukett ble brakt hjem til han.

Mat og kaffe hører med. Flotte snitter og god kake og kaffe fra Malis kafé.

Og som vanlig ble det utlodning denne gangen også.

Loddsalget innbrakte kr 1622,49.

Neste møte blir på Malis kafé tirsdag 1. mars 2022 kl 17.00

Referent: Magnhild Grydeland