Referat fra medlemsmøtet tirsdag 2. november 2021 kl. 1700-1900 på kafé Mali på Romsdalsmuséet

Referat fra medlemsmøtet tirsdag 2. november 2021 kl. 1700-1900 på kafé Mali på Romsdalsmuséet

Det var 15 stykker som hadde tatt turen denne fine høstkvelden. Alle ble ønsket hjertelig velkommen av Liv Karin, som hadde tatt på seg lederjobben i dag i Knut sitt fravær.

Vi åpnet med å synge «Mellom bakkar og berg … « , og ble akkompagnert av Liv Karin på gitar. Magnhild leste referat fra forrige medlemsmøte, og orienterte om vervebrosjyrene som var lagt ut på bordene.

Liv Karin informerte litt om julemøtet/30 års jubiléet, som i år blir på Alexandra Hotell den 29. november fra kl. 17-19. Det ble sendt rundt liste for påmelding, men alle vil få invitasjon via e-post eller brev.

Dagens kulturelle innslag var det konservator Kennet Staurset Fåne, ansatt ved Romsdalsmuséet.   I det flotte auditoriet fikk vi høre om det store arkivet som lagres på muséet. De fleste av de gamle fotografiene, var det fotografer som hadde tatt. De som er best kjent i Molde er fotografene Kirkhorn, Birkeland og Solberg. Her finnes barnebilder, familiebilder og landskapsbilder. Det er også mange bilder av byen og livet i «Gamle Molde» helt tilbake til ca. 1850 og utover. De har flyfoto av gater, gårder og landskap. Gamle filmer har de også fått liv i. En del av arkivet er i dag tilgjengelig via internett og Romsdalsmuséet sine hjemmesider. Der kan vi gå inn å søke etter gamle bilder, og finner vi ikke det vi søker, så kan vi få god hjelp av muséet sine folk. Kennet ga oss en veldig fin formasjon, som vi tror alle satte pris på.

Etterpå ble det server kaffe og vafler, og hyggelig prat med tidligere kollegaer. Utlodning ble det også, og det innbrakte kr 1248.44. Møtet ble avsluttet med «Sønnavindsvalsen»

Referent: Magnhild Grydeland 

Her er noen bilder fra medlemsmøtet.
Fotograf: Liv Karin Lange

Magnhild er sekretær.
Ved siden av kaféen er Norges aller første rutebil utstilt. Den gikk i rute mellom Batnfjorden og Molde. Her er det Erling og Oddvar som studerer «bussen».
Berit, Malene og Åse i hyggelig samtale.
Marcel og Alf var også møtt opp.
Knut var invitert og kom for aller første gang. Rolf ble medlem for ikke så lenge siden.

 

Kennet Staurset Fåne, konservator med ansvar for bildearkivet på Romsdalsmuséet, fortalte om digitalarkivet. Fint å se bildene på stor skjerm i auditoriet.
Husene er borte, men fjorden, holmene og fjellene forteller at dette en gang også var Molde.
Kirkhorn tok mange flotte bilder. En kan bli tankefull når en ser dette bildet av hans første ateliér og tenker på fotoutstyret han hadde til rådighet. Fotograferinga måtte nok ha vært en lidenskap.
Gate i Molde sentrum «once upon a time».
Malene, Marcel og Oddvar (lengst til høyre) har vært medlemmer lenge, men Terje (i blå jakke) var invitert og kom for aller første gang.