Referat fra siste medlemsmøte

Referat fra siste medlemsmøte

Medlemsmøte i Telepensjonistenes forening Ålesund, torsdag 03.11.2016
Kl 13.00 på Sanitetssenteret.

Leder Helge Haram åpnet og ledet møtet.

Også denne gangen var det svært godt fremmøte, hele 48 medlemmer ble hilst velkommen,

Referat fra medlemsmøte 06.10.2016 ble opplest og godkjent uten merknad.

Dagens innslag var referat i fra foreningens turer i 2015 og 2016
Laila og Kjetil Romestrand viste bilder og fortalte fra turene til Kiel,
Gdansk og nå sist til Valldal og Trollstigen.
Alle har vært interessante og hyggelige turer.
Styret oppfordrer og håper at dette kan være til inspirasjon for enda flere til å
delta på turene.
Leder takket Laila og Kjetil for fint referat, og lovet at en oppmerksomhet vil komme senere.
Helge Scrøder takket turkomiteen for flott opplegg, og da spesielt for god tilrettelegging for folk med handicap på turen til Gdansk.

Deretter var det matservering smørbrød, kake og kaffe stod på menyen.

Loddsalget innbrakte kr. 5.300,- brutto

Leder takket for godt fremmøte, og hevet møtet kl. 15.30

Neste møte er julemøtet som holdes på Sanitetssenteret torsdag 08. desember.
Styret sender ut invitasjon med nærmere info etter styremøtet i midten av november.

Ålesund 03.11. 2016

Arnhild Løndal
-sekretær-