Referat fra siste medlemsmøte.

Referat fra siste medlemsmøte.

Medlemsmøte i Telepensjonistenes forening Ålesund, torsdag 02.03.2017
Kl 13.00 på Sanitetssenteret.

Leder Helge Haram åpnet og ledet møtet.

Deretter leste han takkekort fra Oddrun Halvorsen i forbindelse med blomsterhilsen til hennes 90-års dag 28.februar 2017

Også denne gangen var det godt fremmøte, 40 medlemmer ble hilst velkommen,
og da spesielt Bjørg Sighaug som var med for føste gang.

Godkjent og underskrevet protokoll fra Årsmøte 02.02.2017 ble opplest.

Dagens innslag var fra egne rekker.
Med bakrunn i en bok utgitt av Sunnmørsposten 100 år- 100 navn, en bok om personer som har preget hundreåret på Nordvestlandet, kåserte
Jostein Myklebusthaug om livet og karrieren til Peter M  Røwde fra Rovdestranda. Røwde ( også kalt gummikongen)var en talentfull og driftig Sunnmøring f. i 1876.
Han var med i allsidige bransjer, men ble en forgrunnsfigur til gummibransjen etter å ha anlagt bedriftene Viking Gummi og Askim Gummi , han ledet selv disse bedriftene til sin død 79 år gammel.

Vigdis Haram fra turkomiteen orientere om at forslaget om tur til Sunndalsøra
og musikkspillet Lady Arbuthott ble avlyst på grunn av for få påmeldte.
Flere ulike alternativer ble diskutert. Helge Scrøder foreslo en busstur til Savallen med utflukts muligheter til Røros og Alvdal.
Turkomiteen fortsetter arbeidet med flere alternativer, og ønsker fortsatt flere forslag fra medlemmene

Reidun Svensen hilste fra Gunnhild Liavåg som på grunn av sykdom ikke kunne
være tilstede på møtet.
Helmi Ruud Olsen hilste fra Johanne Haram som nå er bosatt på Nesodden.

Deretter var det matservering. Brennsnut, sjokoladekake og kaffe stod på menyen.

Loddsalget innbrakte kr. 4.550,- brutto

Leder takket for godt fremmøte, og hevet møtet kl. 15.30

Neste møte er torsdag 06.04.2017

Ålesund 02.03.2017

Arnhild Løndal
-sekretær-