Referat fra Sommersamling i Lillehammer – Maihaugen torsdag 15. juni 2023

Referat fra Sommersamling i Lillehammer – Maihaugen torsdag 15. juni 2023

Glåmdal, Lillehammer/Gjøvik og Hamar var samlet denne dagen. Lillehammer var vertskap. Neste år er det Hamar som inviterer.

Sommersamlingen på Maihaugen den 15. juni ble en trivelig dag på alle mulige måter med nesten 80 medlemmer fra Glåmdal, Lillehammer/Gjøvik og Hamar.
Fra Hamar deltok 20 personer. Bussen fra Kongsvinger plukket opp Hamar folket ved Vikingskipet.
På Maihaugen fikk vi omvisning i Norges Olympiske Museum der det vises OL-historien fra antikken til nåtiden.
Norges Olympiske Museum åpnet i 1997. Museets formål er å samle, bevare, formidle, dokumentere og drive forskning i materiale fra den olympiske historien, med hovedvekt på norsk olympisk historie og norsk idrettshistorie generelt.
Impulser var en egen utstilling.
Der vandret vi i eget tempo og studerte gjenstander og tekstiler.
Det gjennomgående temaet i utstillingen er impulser og kontakt over landegrenser.
Gudbrandsdalen og innlandet har ofte blitt karakterisert som steder med lite kontakt med utenomverdenen, og hvor folk i mindre grad fikk impulser utenfra. Maihaugens samling tegner et annet bilde.
Både i tekstiler og i treskurd ser vi påvirkningen utenfra, for eksempel i rike akantusskjæringer eller silkebrokader og rutaliv.
Impulsene har kommet til oss enten ved at folk har krysset grenser, eller gjennom handel og import. Her inspirerte de til særegne uttrykk i møte med bygdehåndverkerne, tolkningen til lokale kunstnere og deres mulighetsrom i materialtilgang og økonomi.
Påvirkningen gikk på tilsvarende måte ut av regionen gjennom eksport av varer og ideer.
Etter museumsvisningene ble vi ønsket velkommen av Lillehammer sin leder Jan Riddervold. Vi fikk vi servert lunch i en hyggelig gammel atmosfære i Mailhaugrestauranten. Laksefilet med agurksalat som hovedrett og tilslørte bondepiker til dessert smakte veldig godt. God tid rundt bordene og praten gikk livlig.
Trivelig å treffes i en slik storsamling der mange har bekjentskaper på kryss og tvers av avdelingene.
God sommer!