Referat fra styremøtet i Molde telepensjonistforening tirsdag 14. november 2023

Referat fra styremøtet i Molde telepensjonistforening tirsdag 14. november 2023

Møtested: Malis Kafé – Krona, tirsdag 14. november 2023 kl 12.00. Til stede: Knut, Liv Karin, Rolf, Alf, Audbjørg og Magnhild

Julegilde på hotell Alexandra mandag 27. november kl. 1700.

Neste styremøte blir på Krona tirsdag 16. januar 2024.

Årsmøte 2024: Mandag 29. januar 2024 på Sanitetshuset kl. 13 – 15.30

Styret ser etter nye styremedlemmer, og håper vi lykkes med det.

Referent: Magnhild Grydeland