Referat fra styremøtet i Molde telepensjonistforening tirsdag 16. januar 2024

Referat fra styremøtet i Molde telepensjonistforening tirsdag 16. januar 2024

Møtested: Malis kafé – Krona, tirsdag 16. januar 2024 kl. 12 – 14.30 Til stede: Knut, Liv Karin, Rolf, Alf, Per Otto, Magnhild og Audbjørg

Knut gikk gjennom årsberetninga.

Medlemsmøter i 2024
på Sanitetsforeningens hus, Bj. Bjørnsons veg 12, kl 13 – 15.30

Mandag 29. januar
Mandag 26. februar
Mandag 18. mars
Mandag 29. april
Mandag 27. mai – tur
Mandag 30. september
Mandag 28. oktober
Mandag 25. november – julemøte

Styremøter

Tirsdag 13. februar
Tirsdag 5. mars
Tirsdag 16. april
Tirsdag 14. mai
Tirsdag 10. september
Tirsdag 15. oktober
Tirsdag 12. november

Neste styremøte blir på Krona tirsdag 13. februar 2024 kl 12.00

Referent: Magnhild Grydeland