Referat fra styremøtet i Molde telepensjonistforening tirsdag 9. mai 2023

Referat fra styremøtet i Molde telepensjonistforening tirsdag 9. mai 2023

Møtested: Malis Kafé – Krona, tirsdag 9. mai 2023 kl. 12.00.  Til stede: Knut, Liv Karin, Rolf, Alf, Magnhild og Per Otto. 

Knut refererte litt fra landsmøtet i TP, som han nettopp hadde deltatt på. Han hadde med landsmøteprogrammet, som vi i styret kunne få til gjennomlesning.

Skifte av møtelokaler:
Vi kan få leie møtelokale hos Sanitetsforeninga i Molde. Lokalene ligger i Bjørnstjerne Bjørnsons veg 12, og har lett adkomst.
Vi vil prøve med 2 medlemsmøter der, mandag 25. september og mandag 30. oktober, og det blir dagmøter fra kl 13.00 til 15.30.

Knut vil orientere litt om Hjertøy-turen, med «Hjertøyas venner» og om nye møtelokaler på bussturen vår 15. juni.

Referent: Magnhild Grydeland