Referat fra styremøtet i Molde telepensjonistforening torsdag 13. april 2023

Referat fra styremøtet i Molde telepensjonistforening torsdag 13. april 2023

Møtested: Malis Kafé – Krona, torsdag 13. april 2023 kl. 12.00  Til stede: Knut, Liv Karin, Audbjørg, Alf, Magnhild og Per Otto. 

Endringer av årets tur 15. juni 2023.  Ruten vil bli lagt om Ørskogfjellet, med kaffestopp der oppe. Videre vil bussen kjøre til Skodje og videre til Nordøyvegen, som tidligere planlagt. Det vil bli orientert om turen på neste medlemsmøte.

Sommertur til Hjertøya i august.

Neste møte:
Allsang, litt info om årets tur, m.m og masse prat. Loddsalg.

Neste medlemsmøte blir 24. april kl. 17 – 19 på Krona

Referent: Magnhild Grydeland

 

Vennlig hilsen

Styret v/Liv Karin Lange