Referat fra styremøtet i Molde telepensjonistforening torsdag 7. september 2023

Referat fra styremøtet i Molde telepensjonistforening torsdag 7. september 2023

Møtested: Malis kafé – Krona, torsdag 7. september 2023 kl. 12.00. Til stede: Knut, Liv Karin, Audbjørg, Alf og Magnhild

Neste medlemsmøte blir mandag 25. september 2023 kl. 13 – 15.30 i Sanitetsforeningens hus i Bjørnstjerne Bjørnsons veg 12, inngang fra vest.

Tema: Alf vil orientere litt om TT-ordninga, som er en type stønad som kan gis til bevegelseshemmede.
Det blir kaffe og kaker, loddsalg og allsang.

Referent: Magnhild Grydeland