Referat fra styremøtet mandag 26. oktober 2020 kl. 1200

Referat fra styremøtet mandag 26. oktober 2020 kl. 1200

Tanken var å møtes på "Plassen", men der var det stengt siden det var mandag. Vi vandret derfor til "Den gode smak" på Moldetorget. Der slo vi oss ned i et rolig og romslig hjørne. Til stede var Knut, Audbjørg, Liv Karin, Magnhild, Edna og Ildri.

Som folk flest er også vi i tvil om vi fortsatt gjør klokest i å avvente, se hvordan det går fremover m.h.t. koronaen. Skal vi fortsatt utsette oppstart av møtevirksomheten? En del av stadig færre medlemmer spør om dette, det blir nok en del lange dager.

Vi er enige om å avvente evt. oppstart av medlemsmøtene. Foreløpig ingen møter før jul, heller ikke det årlige julebordet. I første omgang sendes informasjon/sms til medlemmene om denne avgjørelsen. Så avtalte vi at styret møtes igjen 7. desember kl. 1200 her på «Den gode smak».

Knut vil undersøke om årsmøtet må avholdes i januar 2021 eller om det kan vente til februar. Dette møtet sluttet kl 13.30.

Referent: Ildri Huseby (sekr.)

PS. Knut har sjekket. Årsmøtet kan avholdes også i februar. 15. februar 2021 er fristen.