Referat fra styremøtet mandag 6. februar 2023

Referat fra styremøtet mandag 6. februar 2023

Denne gangen møttes vi på Nobel seniorsenter. Til stede: Audbjørg, Rolf, Liv Karin

Referat fra styremøtet på Nobel seniorsenter mandag 6. februar 2023 kl. 1200

Neste medlemsmøte blir også på Krona.

Stoff til Telepensjonisten: Rolf nevnte at det å intervjue en telepensjonist kan være en idé.

Tema på framtidige medlemsmøter ble diskutert og vi var innom temaer som velferdsteknologi, turisme, Solgården, Molde turistforening og Moldemarkas venner.

Neste medlemsmøte blir mandag 6. mars på Krona på Romsdalsmuséet. Flyttet til 6. mars p.g.a. at Krona var utleid både mandag og tirsdag uka før.

 

Referent: Liv Karin