Referat fra styremøtet mandag 9. januar 2023

Referat fra styremøtet mandag 9. januar 2023

Styremøtet denne gang ble telefonmøte. Til stede på telefon: Knut, Audbjørg, Magnhild, Alf, Per Otto og Liv Karin

Årsmøtesaker:
Audbjørg klargjør de nødvendige papirer som regnskap, prosjekt, budsjett mm.
Knut lager årsmelding og forslag til nytt styre.

Styret tok opp størrelse på kontingent, og foreslår at vi øker fra kr. 250,- til kr. 300,- og at de over 90 år fortsatt betaler kr. 100,-

Bente Flem vil komme og fortelle om førstehjelp.

Referent: Magnhild Grydeland