Referat fra styremøtet onsdag 13. oktober 2021

Referat fra styremøtet onsdag 13. oktober 2021

Vi hadde styremøte på kafé Mali på Romsdalsmuséet onsdag 13. oktober 2021 fra kl. 12-1315. Tilstede: Knut, Edna, Liv Karin, Audbjørg og Magnhild.

Det skal være dialogmøte med landsforeninga. Alle punktene, fra 1-16, ble gjennomgått.
Knut tar samtalen med landsforeninga.

Knut hadde fått tilsendt vervebrosjyrer. Deles ut på medlemsmøter.
Neste medlemsmøte blir tirsdag 2. november 2021 på Malis Kafé fra kl. 17 – 19. 

Styremøtet ble avsluttet kl. 1315
Referent: Magnhild