Referat fra styremøtet onsdag 16. februar 2022

Referat fra styremøtet onsdag 16. februar 2022

Møtested: Malis Kafé – Krona. Til stede: Knut, Liv Karin, Audbjørg, Magnhild, Alf og Per Otto

Innkalling til Lederkonferanse i Telepensjonistene sentralt.
Knut deltar fra Molde, i april.

Neste medlemsmøte: Tirsdag 1. mars på Malis kafe kl. 17.00
Tema: Håkon Leikarnes holder info om hørselshemming.

Vi satte opp en oversikt over møter/styremøter i vår.

Tirsdag 1. mars – medlemsmøte
Tirsdag 15. mars – styremøte
Mandag 4. april – medlemsmøte
Tirsdag 12. april – styremøte
Mandag 2. mai – medlemsmøte
Tirsdag 10. mai – styremøte
Mandag 30. mai – busstur til Alnes fyr. Påmeldingstur

Referent: Magnhild Grydeland.