Referat fra styremøtet tirsdag 15. mars 2022

Referat fra styremøtet tirsdag 15. mars 2022

Sted: Krona på Romsdalsmuséet Tilstede: Knut, Liv Karin, Audbjørg, Magnhild og Alf. Korrigeringer av møteplaner.

Korrigeringer av møteplaner:
Medlemsmøte: Mandag 4. april – 17-19.  Kaffe og kanelsnurrer.
Styremøte:  Tirsdag 12. april kl. 12.00
Medlemsmøte: Mandag 2. mai kl. 17 -19
Styremøte: Tirsdag 10. mai kl. 12.00
Tur: Mandag 30. mai fra kl. 09.00 til ca. kl. 18.00

Allsanger/sangheftet:  Vises på skjerm.

Tema neste møte: Framtidsfullmakt eller data
Knut tar kontakt med Statsforvalteren om Framtidsfullmakt.

Årets tur: Avgang Molde Bussterminal kl. 09.00 mandag 30. mai. Ferge til Solholmen med kaffe-stopp Midsund.  Kl. 11.45 ferge Dryna – Brattvåg, Vigra kringkaster, omvisning, og så videre til Alnes fyr. Der blir det omvisning og servering av varm mat, kake og kaffe. Hjemturen går via Ålesund – Ørskogfjellet – Vestnes. I Molde ca. kl. 18.00.

Pris pr person: Medlemmer: kr. 500,- , ikke medlemmer kr. 700,-
Frist for påmelding: 10. mai 2022.
Påtegningsliste blir lagt fram på neste medlemsmøte.

Referent: Magnhild Grydeland.