Referat fra styremøtet tirsdag 15. november 2022

Referat fra styremøtet tirsdag 15. november 2022

Styremøte hos Liv Karin i Elvegata 13 B denne tirsdagen fra kl. 13-15. Til stede: Knut, Alf, Liv Karin, Audbjørg og Magnhild

Liv Karin hadde mottatt en del papirer ang. foreninga vår fra tidligere formann Kåre Robert Eriksen.
Det meste var årsregnskap, som var mere enn 10 år, og de ble makulert.

To eldre protokoller ble tatt vare på, kan scannes. Ei fin Molde-bok og ei om Sylte Brus historie, som foreninga har fått i gave, loddes ut på julemøtet.

Julemøtet:
Magnhild tar imot påmelding via telefon/SMS til tlf. 950 65 632. Betaling, kr 500,- pr. person, sendes til
konto 3905 12 61635 eller Vipps til 712008, Molde Telepensjonistforening.

Invitasjon til julemøtet på Alexandra kommer snart.

Neste styremøte: Tirsdag 10. januar 2023 på Nobel Seniorsenter (Eldres Kultursenter)

Årsmøtet blir 30.01 2023.

Referent: Magnhild Grydeland