Referat fra styremøtet tirsdag 16. november 2021 på kafé Mali på Krona

Referat fra styremøtet tirsdag 16. november 2021 på kafé Mali på Krona

Vi hadde styremøte på kafé Mali på Krona på Romdalsmuséet tirsdag 16. november. Tilstede: Knut, Edna, Liv Karin, Audbjørg og Magnhild

Det blir årsmøte enten 31.01.2022 eller 01.02.2022.

Evaluering av forrige medlemsmøte tirsdag 2. november.

Julemøtet/jubileumsfeiringa ble gjennomgått. Knut hadde fått priser fra Alexandra. Får jubileumstilskudd fra hovedforeninga. Liv Karin sender ut invitasjon til alle medlemmene. Edna og Audbjørg tar imot påmelding. Forskuddsbetaling.

Referent: Magnhild Grydeland.