Referat fra styremøtet torsdag 16. september 2021

Referat fra styremøtet torsdag 16. september 2021

Vi hadde styremøte på Malis Kafé på Krona, Romsdalsmuséet, torsdag 16. september 2021 fra kl. 12-13.15. Til stede: Knut, Edna, Liv Karin, Audbjørg og Magnhild.

Det blir medlemsmøte tirsdag 28. september 2021 på Malis Kafé, Krona, fra kl. 1700-1900.

Utlodning: Slik som før, medlemmene tar med gevinst, verdi ca. kr. 50,-.
Vi selger lodd, à kr. 10,-. Du kan betale kontant eller med Vipps.

Vi får besøk av Bjarne Harøy, som sikkert både vil synge, spille og fortelle historier.

Forslag til tema på framtidige møter ønskes.

Det blir julebord og 30-års markering mandag 29. november fra kl. 1700 på Quality Hotel Alexandra.

Molde, 16.09.2021
Referent: Magnhild Grydeland