Referat medlemsmøte 25.08.21

Referat fra medlemsmøte i Telepensjonistenes forening Østfold onsdag 25.08.2020 i Bo- og Servisesenter, Sarpsborg.

Tilstede: 35 medlemmer

Referent: Kåre Haug

Odd «vaktmesteren/hjelpegutten vår» stod i døra med spritdusj

Åpning: Nestleder Øystein Heie ønsket velkommen til møtet og spesielt Monica …… fra Hjørgunn gård, som fortalte om virksomheten der for hendicappede barn. Vi sang vår vante sang «Dagen er din».

Referat: Referat fra medlemsmøte 26.02 2020 ble lest av Liv. Ingen kommentarer.

Turer: Pr.25.08. er 35 medlemmer påmeldt (dvs.fulltegnet) til turen til Roseslottet (ved Frogneseteren, Oslo)

Takkekort: Roger Skjeklesæter ? år, Wenche Vestgård 75 år, Liv Kari Pettersen 75 år, Tore Karlsen 80 år, Rigmor Nilsen 80 år, Ragnhild Aarum 90 år og Leif Jørgensen ? år.

Foredrag: Monica Fluske fortalte fra Hjørgunn gård som er behandlingshjem/sted for handicappede barn. Dette stedet er gitt av Hjørdis og Gunnar Nilsen (Staburnilsen) Til Norske Kvinners Sanitetsforening i Østfold. Det er Østfolds største behanlingssted for barn og ungdom. Har nå eksistert i 40 år. Ca. 300 brukere hver uke. Det arbeider 6.5 faste årsverk og frivillige
De samarbeider med NAV og krim.omsorgen med arb.trening. De driver kaffe`. Rideskole og skolegård fra 20.05. hvert år. Driver også barnehave, ridefysioterapi for grupper på 8 stk.
For 3 år siden ble det bygd verksted for praktisk arbeid for vanskeligstilte ungdom.
Barnehage for barn mellom 2-5 år.5åringene kan ri på hest. Andre barn kan komme på gårdsbesøk. Barn mellom 8 -12 år kan få ferieaktiviter på gården. 10 barn om gangen kan feire gebursdag der.De frivillige hjelperne er til stor hjelp. Det arrangeres også ÅPEN GÅRD for publikum+brukerne.

Kjøkkentjeneste: Sarpsborg gjorde en god jobb. Fredrikstad neste.

Loddsalget: Fikk inn 1980 kroner.

Avslutning: Vi sang av full hals «Det går bedre og bedre dag for dag» og det for vi håpe i disse korona tider.!!!