REFERAT MEDLEMSMØTE STAMSUND 15.11.2011

REFERAT MEDLEMSMØTE STAMSUND 15.11.2011

God oppslutning om medlemsmøtet på Skjærbrygga. Gerd Fjelde Larsen har formidlet referat fra møtet til foreningens nettside...

Medlemsmøte Stamsund 15nov 2011