Referat styremøte 13.mars 2013

Referat styremøte 13.mars 2013

Styremøtet 13.mars 2013

 

REFERAT

Styremøte 13. mars 2013

 

 

Til stede:Berit Olafsen, Else Bjerke, Ragnhild Arntzen , Per M. Elshaug, Asbjørg Holt Samuelsen.

 

Saker til behandling:

  1. Godkjenning av protokoller
  2. Planlegging for våren:

10. april- Medlemsmøte på Fanny – besøk fra Frivilligsentralen

8. mai – Medlemsmøte på Bøkekroa

  1. Kassereren informerer: Merverdiavgift for 2011 -k. 524mottatt.  Giroer for kontingent for 2013 sendes ut.  Betalingsfrist 20. april.

 

  1. Markering av runde år: Vedtak: Det gis gave/blomster til medlemmer fra 85 år.

 

  1. Landsmøte 21. – 23. mai: Per M. Elshaug representerer.

                              Vara: Asbjørg Holt Samuelsen

Eventuelt:

Styret ble fotografert – legges på Telepensjonisten, Larviks hjemmeside.

Forslag om en felles samling med Telepensjonisten i Sandefjord og evt. Tønsberg ble drøftet.  Dettes tas opp igjen etter landsmøtet.

IDIUM dataplattform – planlegges opplæring av lokale ansvarlige for hjemmesiden.

 

 

Ref.:  AHS