REFERAT STYREMØTE 24.oktober 2014

Referat fra styremøte 24.10.2014 (dene filen eksisterer ikke i Portal, må lastes opp på nytt).