Referat telepensjonistenes Årsmøte 10.2.2015

ÅRSMØTE I TELEPENSJONISTENE TØNSBERG
Årsmøte ble avholdt på Midtløkken Bo- og Servicesenter i Tønsberg, 10. februar 2015.  30 medlemmer deltok.

Leder Inger Heldal Andersson ønsket velkommen og innledet med ett minutts stillhet
til medlemmer som var gått bort i løpet av året.

Møteinnkallingen ble godkjent, i tillegg ble årsberetning og regnskap godkjent uten merknader.

Det ble servert snitter, kake og kaffe og det virket som de fremmøtte medlemmer koste seg.

Utlodningen er obligatorisk og spennende å se hvem som vinner denne gang.
Etter valget er det nye styret som følger:
Leder: Inger Heldal Andersson

Nestleder: Åse Medalen Carlsen (1 år)

Sekretær: Wenche Aannestad