Referatet fra styremøtet tirsdag 11. oktober 2022

Referatet fra styremøtet tirsdag 11. oktober 2022

Vi hadde styremøte på kafé Mali på Krona på Romsdalsmuséet fra kl. 1400 tirsdag 11. oktober. Til stede: Knut, Liv Karin, Audbjørg, Magnhild og Alf 

Neste medlemsmøte blir mandag 31. oktober 2022 på Krona fra kl. 17-19.
Servering av kaffe og svele.
Bente Flem fra Røde Kors kommer og vil fortelle oss litt om førstehjelp.
Styret vil gjerne ha innspill til nye styremedlemmer.

Referent: Magnhild Grydeland