Regjeringen har brutt sitt skatteløfte til pensjonistene

Dette skriver forbundsleder Jan Davidsen i Pensjonistforbundet i en artikkel.

I fjor lovet regjeringen at skattesystemet skulle virke mer omfordelende. Personer med inntekter under 750.000 kroner skulle få redusert skatt. Dette løftet har regjeringen brutt, sier forbundsleder Jan Davidsen i Pensjonistforbundet, som mener regjeringen må bruke revidert budsjett til å rydde opp.

Årsaken til det urimelige utslaget for pensjonister er at regjeringen legger opp til en prisvekst på 2,8 prosent i årets statsbudsjett, mens ferske prognoser indikerer en prisvekst på nærmere 5 prosent. Regjeringens lave anslag rammer ikke bare bevilgningene til sykehus, politi, skoler, og andre viktige tjenester – det påvirker også skattesystemet.

Pensjonsveksten følger gjennomsnittet av lønns- og prisveksten. Når regjeringen bruker for lave anslag, blir følgefeilen at skattesatser, fradrag og beløpsgrenser blir oppjustert for lavt. Normale pensjoner skulle i utgangspunktet få bedret kjøpekraften som følge av lettelser i skatten, men resultatet i år viser det stikk motsatte.

De laveste pensjonene får den kraftigste skatteskjerpelsen som følge av at skattesystemet ikke er justert i tråd med oppdaterte anslag på lønns- og prisvekst.

Les artikkelen her.