Regulering av pensjonene fra Telenor Pensjonskasse

Telenor gir Telenor Pensjonskasse midler, slik at pensjonene blir regulert også i år

Telenor Pensjonskasse (TPK) sendte tidligere i år ut beskjed om at pensjonene ikke ble regulert opp i år på grunn av koronakrisen.

Nå har Telenor bidratt med midler, slik at pensjonene likevel blir regulert opp. I meldingen fra TPK står bl.a

«Den ekstraordinære situasjonen i finansmarkedene i februar og mars 2020 innebar at TPKs styre ved fastsettelsen av årsoppgjørsdisponeringen for 2019 (i møtet 26. mars 2020) ikke kunne forsvare å disponere midler til pensjonsregulering i 2020. Dette ble orientert om i brev om regulering av pensjoner fra juli 2020.

Med bakgrunn i den ekstraordinære situasjonen har konsernledelsen i Telenor derfor besluttet å yte et enkeltstående tilskudd til TPK, slik at det kan gis en pensjonsregulering på 0,74 % i 2020. Sponsors bidrag sikrer at pensjonistene i TPK får en like god utvikling i pensjonen som pensjoner under utbetaling fra folketrygden, i et meget utfordrende år.»

Reguleringen på 0,74 % vil iverksettes fra 20. november 2020, med etterbetaling fra 1. mai 2020.