Regulering av pensjonene i Telenor Pensjonskasse (TPK)

TPK har sendt ut informasjon om reguleringen av pensjonene i 2022

Som de fleste mottakere av ytelsespensjon fra TPK har fått informasjon om allerede, blir ytelsespensjonene justert opp med 3,5% fra 1. mai 2022. Dette betyr at TPK nå har gått bort fra underreguleringen i forhold til KPI (konsumprisindeksen), i og med at pensjonene reguleres tilsvarende utviklingen i KPI i 2021. Vi har tidligere protestert kraftig på det tidligere vedtaket om å regulere pensjonene med maksimalt av 75% av KPI. Vi er tilfreds med at dette nå er endret, men må dessverre konstatere at vi ikke har fått fullt gjennomslag for vårt krav (les kravet her.)

Vi er spente på resultatet av Pensjonistforbundet/SAKO sine drøftinger om regulering av grunnbeløpet og folketrygden, som foregår i disse dager. Telepensjonistenes Landsforbund deltar i drøftingene, og vi vil legge ut informasjon når protokollen foreligger. Klikk her for mer informasjon på hjemmesiden til Pensjonistforbundet

Se også oppslaget på hjemmesiden til TPK ved å klikke her.