Retningslinjer

RETNINGSLINJER FOR REGNSKAPSFØRING
Landsstyret har vedtatt retningslinjer for regnskapsføring. Retningslinjene finnes ved å klikke på lenken nedenfor.

TPL-Regnskapsføring retningslinjer

RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING
Landsstyret har vedtatt retningslinjer som skal legges til grunn ved eventuell avvikling av en lokalforening. Retningslinjene finnes ved å klikke på lengen nedenfor.

TPL-Retningslinjer for avvikling