SAKO-konferanse med Pensjonistforbundet

Telepensjonistenes Landsforbund deltok i Pensjonistforbundets høstkonferanse

Landsstyret var i år som tidligere år invitert til Pensjonistforbundets høstkonferanse 10. – 13. september med alle SAKO-foreninger (pensjonistforeningene i det som en gang var store offentlige etater) sammen med administrasjon, lands- og sentralstyre i Pensjonistforbundet.  Fra Landsstyret møtte leder Tore Andli, nestleder Einar Nymoen og hovedkasser Finn Egil Elster.
Konferansen var lagt opp som en oppdatering av instruktører/veiledere for lokale kurs som kjøres av Pensjonistforbundet. Dette gjorde konferansen litt mindre relevant for oss. Vi fikk imidlertid også en gjennomgang av kursmateriell som Pensjonistforbundet har utarbeidet om informasjonssikkerhet og om pensjonsspørsmål, som vi ganske sikkert kan nyttiggjøre oss.
Vi skal komme tilbake til noe av dette, spesielt det som gjelder arbeidet med informasjonssikkerhet, og det å få innpass i eldreråd.  Det ble tydeliggjort at det nå haster dersom en nå skal ha påvirkning på oppnevning av nye eldreråd for de neste fire årene.
Interessant var også resultatet ny undersøkelse om nordmenns holdninger til eldre, hvor mer enn halvparten av de spurte mente at det er for få alderspensjonister med i samfunnsdebatten. Dette kan du lese mer om her.
Det ble lite tid til å diskutere arbeidet innen SAKO-samarbeidet. Vi fikk med oss et løfte om et møte innen SAKO i et litt mindre format.