SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE 2016

Årsmøte avholdes mandag 25 januar 2016 kl. 12:00 i møtesal til Tjensvoll menighet.

1  Årsberetning for 2015

2  Revidert regnskap for 2015

3  Kontigent for 2016

4  Budsjett for 2016

5  Innkomne Forslag

Forslag til vedtekter

6  Valg