SAN-MØTEDAGER I 2021 TELEPENSJONISTENE I SANDEFJORD

Til orientering er årsmøte for Telepensjonistene i Sandefjord satt til 10 februar klokken 1100 på Forsmannsenteret Medlemmer som vet de ikke kommer sender fullmakt til leder.

MØTEDAGER 2021 klokken 1100
13/127/1—10/2—24/2—10/3—24/3—7/4—21/4—5/5—19/5—2/6—16/6—30/6.

Årsmøte 2021 blir 10 februar klokken 1100
Styremøter  27/1

DATO UTHEVET ER KANSELERTE MØTER CORONASTENGT