SAN-MØTEDAGER I 2020 januar til juni.

OVERSIKT OVER MEDLEMSMØTER I 2020. MEDLEMSMØTER STARTER KLOKKEN 1100 ----- STYREMØTER STARTER KLOKKEN 1000

 

OBS!  ALLE MEDLEMSMØTER STARTER KLOKKEN 1100 ALLE STYREMØTER STARTER KLOKKEN 1000

08.01.2020                                     Styremøte kun styremedlemmer møter.
22.01.  »                                            Årsmøte
05.02  »                                            Medlemsmøte
19.02   »                                            Medlemsmøte
04.03  »                                            Medlemsmøte
18.03   »                                            Medlemsmøte og Styremøte
01.04  »                                             Medlemsmøte
15.04   »                                             Medlemsmøte
29.04  »                                             Medlemsmøte
13.05   »                                             Medlemsmøte
27.05  »                                              Medlemsmøte
10.06  »                                              Medlemsmøte og Styremøte
24.06  »                                              Medlemsmøte og ferie