Sigve Brekke ny konsernsjef i Telenor

Det har lenge vært kjent at konsernsjef Fredrik Baksaas går av som konsernsjef senest ved årsskiftet. Sigve Brekke er nå utnevnt som ny konsernsjef.

Det er nå besluttet at Sigve Brekke overtar som konsernsjef. Han tiltrer stillingen i august i år.

Sigve Brekke, Executive Vice President and Head of the Telenor Asia operations.
Sigve Brekke, Executive Vice President and Head of the Telenor Asia operations.

Den nye konsernsjefen kom til Telenor i 1999 og er dermed godt kjent med konsernet han nå skal lede. Fredrik Baksaas uttaler at han er godt fornøyd med sin avtaker!

Sigve Brekke har vært en del av Telenors konsernledelse med ansvar for de asiatiske markedene siden 2008, og har i perioden bevist at han evner å skape gode resultater. Hans ledende rolle i den asiatiske suksesshistorien i kombinasjon med bred internasjonale erfaring og sterke lederegenskaper vil være av stor verdi for Telenor-konsernets videre lønnsomme, internasjonale vekst, sier Svein Aaser, styreleder i Telenor-konsernet, i en pressemelding.

Telepensjonistene gratulerer den nye konsernsjefen og regner med at det gode samarbeidet som er etablert med konsernledelsen videreføres!