Sommer avslutning i Hafstadparken 07.06.2016

Siste samling  før sommarferien var lagt til den flotte  Hafstadparken i Førde. Hafstadparken er eit park- og idrettsanlegg som vart opna våren 2015 og inneheld ei mengd av aktivitetstilbod som er opne for alle til ei kvar tid, som sykkelbaner, treningsapparat, skaterampe m.m. 

SOG-0616 (6) Deltakarane fekk prøve seg både på basketbana og i treningsapparata som var samla i trimparken .  Etter omvising i det fine sommerværet var det tid for kaffe ,rundstykker og kake , mens Oliv orinterte og fortalde frå leiarkonferansen som nyleg var avvikla på Lillestrøm 26 og 27 mai.

Takk til Oddlaug for «Verdens beste kake» – den smakte  godt !!

Neste medlemsmøte blir  6 september 2016.