Sommersamling 2018 for telepensjonistene i Mjøsomådet

Sommersamling 2018 for telepensjonistene i Mjøsomådet

Vi feirer sommeren 2018 og fellesskapet på Prøysenhuset torsdag 7. juni

Til medlemmer i Hamar og Lillehammer lokalforeninger

Sommersamling for telepensjonistene rundt Mjøsa har blitt en hyggelig tradisjon, og i år er Hamar  vertskap.

Kl. 11:00 Oppmøte på Prøysenhuset til omvisning og underholdning.

Kl. 13:00 blir det servert middag ( kjøttkaker m/tilbehør), dessert og kaffe.
Hver enkelt betaler for eget drikke.

Påmelding innen 26. mai til:

Aud Bekkevold tlf. 62 52 71 97/486 00 584 mail : an-bek2@online.no el.
Anne Lise Sæther tlf. 41402318 mail: lise-sa@online.no
Gi beskjed dersom du har matallergier eller annet vi må ta hensyn til.
Har du behov for skyss så si fra ved påmelding

Pris kr 195,- for medlemmer
Kr. 295,- for ektefeller/samboere som ikke er medlemmer

Betaling snarest etter påmelding til konto 0540 08 10755

Hamar Telepensjonistforening v/kasserer Dagrun Nordbø Jørdre

Vel møtt til en hyggelig dag på Prøysenhuset!

Hilsen styret
v/Eivind Stensrud Edvardsen