Statsbudsjettet 2018: Økt kjøpekraft for pensjonister

Hva betyr statsbudsjettet for oss?

Regjeringen regner i statsbudsjettet for 2018 med liten økning i kjøpekraften for pensjonistene neste år. Ut fra forutsetningene i statsbudsjettet blir ikke økningen stor, kun 0,6%, men det er tross alt bedre enn den reduksjonen i kjøpekraft vi har måttet tåle de siste tre årene.

Landsstyret i TPL deltok på en konferanse om statsbudsjettet på Gardermoen 17. og 18. oktober, arrangert av Pensjonistforbundet.  På konferansen deltok de pensjonistforeningene som deltar i SAKO-samarbeidet*.  På konferansen ble Pensjonistforbundets analyse av statsbudsjettet presentert.  For detaljer viser vi til to artikler som står på Pensjonistforbundets hjemmeside:

I tillegg til gjennomgangen av statsbudsjettet for 2018, ble SAKO-foreningene invitert til å komme med sine krav til statsbudsjettet for 2019. Også Landsstyret for TPL har presentert krav til statsbudsjettet 2019. Disse kan du lese om her.

Klikk her hvis du vil lese hele statsbudsjettet og hva Regjeringen har presentert.

Foreløpig er det jo kun regjeringens forslag som foreligger. Vi vil komme tilbake til det endelige resultatet når budsjettet er vedtatt i Stortinget.

 

 *  SAKO en samarbeidsavtale mellom Pensjonistforbundet og flere pensjonistforeninger. I tillegg til TPL deltar Statens vegvesens pensjonistforbund, Jernbanepensjonistene, Postpensjonistene, Politipensjonistene, LO-Stats kontaktutvalg for pensjonister og Fagforbundets pensjonister.