Statsbudsjettet for 2016

På vårt medlemsmøte i oktober, ble det gitt informasjon om enkelte forslag til Statsbudsjettet for neste år, blant annet forslaget til endringer i beregning av grunnpensjon for pensjonister

Stortinget har nå vedtatt Statsbudsjettet for 2016 og for oss pensjonister er det for en gangs skyld en liten «godbit» her. Fratrekket i Grunnpensjonen for gifte og samboende endres heldigvis noe og blir på kun 10 % fra og med 1. september 2016. Det betyr at grunnbeløpet fra denne dato utbetales med 90 % av grunnbeløpet i Folketrygden i stedet for som i dag hvor pensjonister som er gifte eller samboere bare får 85 % av grunnbeløpet.

For pensjonister som er medlem av Statens Pensjonskasse, vil økningen ikke bety endring i utbetalt pensjon. Årsaken er at vi kommer inn under loven som garanterer oss 66 % i pensjon av den lønnen vi har på det tidspunktet vi pensjoneres. I praksis vil det si at vi vil få et redusert beløp herfra i september 2016. Sammensetningen av våre pensjoner endres noe, men vi vil neppe vil få økt samlet pensjon, såfremt saksbehandlerne er våkne og det er de nok!

Har vi ektefelle eller samboer som er pensjonist og ikke står som medlem i Statens pensjonskasse, vil imidlertid den få ca. kr 4000,- mer i årlig pensjon. En nitidig kamp for å få endret noe på en urettferdighet har endelig gitt resultater!