Status for aktiviteten før sommeren og til høsten

Status for aktiviteten før sommeren og til høsten

Det blir fortsatt ikke avholdt medlemsmøte, men vi håper å komme i gang igjen fra september.

Bergen   1. juni 2021

Gode telepensjonister. 

På styremøtet i  dag  ble det besluttet at  det ikke blir medlemsmøte den 8. juni. Det var leit. Når kommunen ikke slipper opp for møter med over 50 deltakere, så kan vi ikke invitere til møte. Jeg regner med at alle våre medlemmer nå er fullvaksinerte.  Vi må bare føye oss etter myndighetsbegrensninger, og da blir det ikke møte. Så er det et håp om at det blir mange nye vaksinerte i løpet av sommeren slik at høsten kan bli normal.

Første medlemsmøte blir den 7. september, og det blir da avholdt årsmøte. På medlemsmøtet den 12. oktober, blir det foredrag om pasientsikkerhet på sykehus. Dette foredraget skal direktør Eivind Hansen på  Haukeland holde.

Foredraget  på medlemsmøtet den 9. november er ikke helt på plass, men vi jobber med en bekreftelse på foredrag om fremtidsfullmakt.

Så er det julebordet. Det jobbes det også med. Der må vi få komme tilbake med en dato.

Styret  tar nå ferie, og starter opp igjen med styremøte den 24. august.  Så håper vi at alle medlemmer holder seg friske, og får en fin sommer.

 

Beste sommerhilsener.

På vegne av styret.

Ulf