Status for aktiviteten i avdelingen i november og ut året.

Nyhetsbrev fra Styret v/leder om fortsatte korona utfordringer og litt om et brev vi har sendt forbundet vedrørende manglende regulering av pensjonen vår.

Gode Telepensjonister.

Styremøtet 3. november vedtok at medlemsmøtet  den 10. november  kanselleres.

Styret forventet en redusert koronasmitte som resultat av nasjonale og lokale tiltak, men dessverre øker bare smitten i Bergen.  Styret har vurdert et scenario om å arrangere medlemsmøte, men har konkludert med  at risikoen er for stor. Vi har fått mange tilbakemeldinger fra medlemmer som savner medlemsmøtene.  Det gjør også vi i styret.

Vi har ellers planlagt medlemsmøter for første halvår 2021.

Møtedagene er:

  • 12. januar,
  • 9. februar,
  • 9. mars,
  • 13. april
  • 11. mai.

Alle møter avholdes som tidligere fra kl. 11.00 til 13.00. Styret tar forbehold om at koronasituasjonen er tilfredsstillende.

Pensjon

På styremøte den 29. september hadde vi en god diskusjon om pensjonsregulering. Der bestemte vi å sende brev til Landsstyret  i Telepensjonistenes Landsforbund å uttrykke vår frustrasjon om fravær av regulering av pensjon.

Vi krever at Telenors pensjonskasse  regulerer vår rettmessige pensjon slik intensjonene var ved etablering av pensjonskassen.  Vi forventer også at Telepensjonistenes Landsforening reagerer og påvirker både Telenor og pensjonskassen. Målet er at Telenors pensjonskasse reguleres likt med statens pensjonskasse.

I brevet skrev vi også at våre medlemmer har et stort behov for mer informasjon om hvordan Landsstyret  forholder seg til denne saken.

Svar fra Landsstyret mottatt 2. november tilførte oss ikke noe særlig nytt. Her kommer et utklipp fra brevet mottatt fra Forbundsleder Tore Andli:

Vi har opplevd også flere ganger at styret i TPK ikke har avsatt midler til regulering av pensjonene, men at Telenor som såkalt sponsor har bidratt slik at pensjonistene likevel har fått en oppregulering. Dette gjaldt ved oppkapitaliseringen på grunn av lengre liv i årene 2013- 2016. Telenor har ellers som sponsor bidratt til noe høyere oppregulering enn avsetningene i TPK ga mulighet for i årene 2017-2019. Personalorganisasjonene har hatt møter med ledelsen i Telenor med spørsmål om sponsorbidrag også i år. Noe resultat av disse møtene foreligger ennå ikke. Vår reaksjon avhenger naturlig nok av hva utfallet blir, og vi vil informere dere så snart vi vet mer. Vi håper vi med dette har gitt større klarhet i hvordan vi jobber i forhold til Telenor Pensjonskasse. Neste skritt vil bli å avtale møter med personalorganisasjonenes representanter i styret for TPK med sikte på å påvirke behandlingen av neste års pensjonsregulering.

Styret i Telepensjonistene Bergen og Hordaland  forventer at Landsstyret fortsetter å  presse på Telenorledelsen og ledelsen i pensjonskassen slik at vi får en rettferdig regulering av pensjonen.

Fortsett å ta godt vare på dere. Jeg har ikke hørt om at noen av medlemmene våre er smittet.

Hilsen for styret

Ulf Rathe