Status for aktiviteten i avdelingen vår pr. mai måned.

Status for aktiviteten i avdelingen vår pr. mai måned.

Ulf Rathe kommenterer situasjonen nå og til høsten.

Gode Telepensjonister.

De siste månedene har vært spesielle for oss alle. Tenk, vi har ikke kommet sammen siden årsmøtet i februar. Alt vi hadde planlagt har vi dessverre måtte utsette. Fremdeles er det slik at styret må tenke på sikkerheten til våre medlemmer. Vi er en utsatt gruppe, og vi ønsker ikke at noen av oss skal bli smittet av koronasviruset.

Vi har hatt fysisk møte i arbeidsutvalget i styret 5. mai. Vi diskuterte bl.a. medlemmers bortgang og informasjon i den forbindelse. Styret kjenner ikke alle medlemmer ved navn og ber derfor om hjelp fra dere med informasjon om medlemmers dødsfall. Vi ønsker å sende en bårebukett ved slike hendelser

Nestleder Tore har jobbet med å få foreningen godkjent som bingoentreprenør. Det er nå på plass og vi håper at det vil gi noen inntekter. Videre har vi nå 5 medlemmer som genererer grasrotmidler til oss gjennom tipping. Dette er hyggelige penger å få, så hvis dere som tipper og kan registrere telepensjonistene som grasrotmottaker så kommer slike midler godt med. Vi er nødt til å være kreative. Tilskudd fra Telenor går dessverre bare nedover. Da er det bra at vi får midler fra Velferdssambandet . ( uoffisielt tall for i år ca. kr 60 000)

Vi har berammet et nytt styremøte den 9. juni. Da må vi ta stilling til om vi skal ha tradisjonelt julebord, eller om vi i år skal arrangere det på en annen måte. Det er svært usikkert om det er så lite koronasmitte i september at vi kan arrangere et medlemsmøte da. Vi har uansett satt av datoer den 8. september, 13. oktober og 10. november til medlemsmøter denne høsten. Vi håper at vi skal få direktøren på Haukeland til å holde foredraget om pasientsikkerhet så snart det lar seg gjøre. MediaBergen omvisning har vi ikke noe nytt om. Det må kanskje utsettes til våren.

Noen fra styret bruker å besøke Voss, Norheimsund og Stord i løpet av september. Dette blir nok utsatt i år.

Jeg ønsker alle medlemmene alt godt fremover. Lykke til med 17. mai som helt sikkert kommer til å bli annerledes i år. Ta godt vare på dere selv, og unngå koronasmitte.

Beste hilsener fra Ulf